Visum till Sri Lanka

Det är lätt att söka visum till Sri Lanka, och smidigast är att göra det på internet före avresa. En visumansökan kostar 30 dollar (ca 200 SEK), och räcker i 30 dagar. Det gäller för två inresor till Sri Lanka. Visumansökan kan göras tidigast 3 månader innan inresa till Sri Lanka.

Visumansökan görs på www.eta.gov.lk. Tryck på ”English” och sedan på ”Apply”, och följ anvisningarna. Om du känner dig osäker guidar vi dig gärna i processen! Du kan också vända till Sri Lankas ambassad i Stockholm, dit man även vänder sig om man vill stanna längre än 30 dagar.

Hör av dig om du har frågor angående visum!