Tandtemplet i Kandy

Tandtemplet i Kandy (Temple of the Tooth) är en av de viktigaste platserna inom buddhismen, och hit vallfärdar buddhister från hela världen. I ett skrin sägs en tand finnas från Buddha, och templet är också fullt av imponerande målningar och skulpturer. Kandy är med på Unescos världsarvslista mycket tack vare templet.

Det är intressant att i templet se hur buddhisterna utövar sin religion – många har rest långt och stannar länge i templet.

Läs också om Kandyan-dansen i Kandy, Kandy-sjön eller Peradenyas botaniska trädgård.

Tandtemplet i KandyTandtemplet i Kandys trappor
Visa större karta