Resevillkor

Nedan följer våra resevillkor. Skulle du ha frågor om våra villkor är du självklart välkommen att kontakta oss. Tydlig kommunikation från både oss och dig som kund är nyckeln till att förebygga att komplikationer uppstår.

Bokning

Du gör en bokning och bekräftar att du accepterar vårt reseförslag och pris genom att betala en handpenning om 2 000 SEK per resenär.

Handpenningen dras sedan av den slutgiltiga inbetalningen. Vid bokning av resa med avresa inom 30 dagar betalas hela belopp direkt.

Slutbetalning av resan

Slutbetalningen ska vara gjort enligt de betalningsanvisningar som skickas till dig. Om slutbetalning ej har kommit in innan sista inbetalningsdatum ses avtalet som annullerat och handpenningen förverkas. Slutbetalningen ska vara gjord senast 30 dagar innan avresa.

Betalning

Du kan antingen betala till bankgiro eller direktöverföra beloppet till vårt bankkonto:
Bankgiro: 119-0560
Konto SEB: 5011-10 680 10

Betalning från utlandet

Vid betalning från utlandet måste IBAN och BIC-koden anges.
IBAN: SE2850000000050111068010
BIC (tidigare Swift): ESSESESS

Avbokningsvillkor

Om du avbokar din resa innan datumet för slutbetalningen förfaller endast handpenningen. I de fall flygbiljetten redan är utställd utgår endast ersättning för den om den går att avboka, vilket idag är mycket ovanligt.

Om du avbokar din resa efter slutbetalningen förfaller handpenningen och de avbokningsavgifter som uppstår för flygbiljett, hotell och övriga arrangemang. I de fall flygbiljett, hotell och övriga arrangemang inte går att avboka, debiteras hela kostnaden för dessa.

Om du avbokar din resa efter slutbetalningen, gäller följande:

Om resan avbokas mer än 25 dagar från avresa förfaller endast handpenningen.
Om resan avbokas 19-24 dagar från avresa debiteras 25% av den återstående betalningen.
Om resan avbokas 11-18 dagar från avresa debiteras 50% av den återstående betalningen.
Om resan avbokas mindre än 10 dagar från avresa debiteras 100% av den återstående betalningen.

Om du avbokar din resa efter slutbetalningen, och ankommer till Sri Lanka mellan 15 dec-10 jan, gäller följande:

Om resan avbokas mer än 30 dagar från avresa förfaller endast handpenningen.
Om resan avbokas 25-29 dagar från avresa debiteras 50% av den återstående betalningen.
Om resan avbokas mindre än 24 dagar från avresa debiteras 100% av den återstående betalningen.

Om du har bokat ett avbeställningsskydd eller en avbeställningsförsäkring, kan resan avbokas i enlighet med villkoren för den berörda försäkringen.

Avbeställningsskydd

Avbeställningsskydd ingår inte i resorna. Det är frivilligt att teckna en avbeställningsförsäkring.
Läs mer om försäkringar.

Ändring av resan

Om du ändrar din resa innan bekräftelse och faktura har skickats debiteras ingen avgift.

Om du ändrar resan efter att handpenningen betalats debiteras en expeditionsavgift på 300SEK, samt de extra kostnaderna som ändringen medför.

Överlåtelse av resan

Du får överlåta resan till en annan person. Eventuella kostnader för t.ex. överlåtelse av flygbiljett tillkommer. Ofta är det inte möjligt överlåta flygbiljetter.

Reservationer och prisändringar

De angivna priserna baseras på kostnader som var gällande under det aktuella bokningstillfället. Vi reserverar oss för eventuella prisförändringar som står utanför vår kontroll, såsom höjda flygplatsskatter, förändring i valutakurser, förändrade bränslepriser etc. Vi reserverar oss för rätten att både höja och sänka priset med motsvarande summa, dock endast om summan är högre än 100 SEK. En sådan ändring måste ske minst 20 dagar innan avresa.

Vi reseverar oss för att arrangemanget kan bli förändrat pga orsaker och händelser som ligger utanför vår kontroll, s.k. Force Majeure. Det gäller till exempel extrema väderförhållanden, strömavbrott och liknande.

Flygtider

Flygtider och flightnummer är preliminära. Samtliga tidpunkter för flygresor anges i den lokala tid som gäller på destinationen. Detta gäller även de tider som medföljer bekräftelsen. Vi ansvarar inte för eventuella tidtabellsändringar eller andra ändringar företagna av flygbolaget då dessa står utanför vår kontroll och heller inte meddelas oss.

I de fall resenären har infunnit sig i tid och med en giltig biljett har flygresenären från 2005 ett bättre skydd tack vare en ny EU-förordning.

Kontrollera alltid med flygbolaget innan avresa.

Resegaranti

Serendip Travels AB har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet vilket innebär att de resenärer som köper paketresor eller paketreseliknande arrangemang omfattas av de villkor som gäller i paketreselagen. För mer information ring Kammarkollegiet på 08-700 08 00.

Om något går snett på plats

Om problem uppstår under själva resan bör du kontakta oss så snart som möjligt så försöker vi lösa det på bästa sätt. Om du på något sätt inte är nöjd med de tjänster som har bokats vill vi veta det omedelbart för att snabbt kunna ta till de åtgärder som krävs.

Försening av bagage

Kontrollera med representanten på flygplatsen om vilka regler som gäller för just ditt flygbolag. Spara alla kvitton på extra utlägg som förseningen har inneburit.

Kundens ansvar

Kunden är ansvarig att kontrollera att uppgifterna i resplanen och färdhandlingarna stämmer. Det är mycket viktigt att namnen är rättstavade och överrensstämmer med det i passet. Det är kundens ansvar att påtala om eventuella fel omedelbart vid bokningstillfället.

Det är numera mycket vanligt att flygbiljetterna inte är ombokningsbara/avbokningsbara. Om det anses viktigt att kunna avboka/omboka resan är det kundens ansvar att påpeka detta vid bokningstillfället.

Visum

För inresa till Sri Lanka krävs turistvisum. Det är kundens ansvar att anskaffa erforderliga visum. Läs mer under visum.

Vaccinationer

Det är kundens ansvar ta reda på vilka vaccinationer som krävs innan avresa. Vi rekommenderar dig att kontakta din vacciontionscentral. Läs mer under vaccinationer.

Reseförsäkring

Det är kundens ansvar att se till att resenärerna har en fullgod reseförsäkring. Läs mer om försäkringar.